Заплащане на членски внос за 2020 година

Заплащане на членски внос за 2020 година

Уважаеми членове на Сдружението,

Съгласно решението взето на Общото събрание на Сдружението, размера на членския внос се запазва както досега. Заплащането на членския внос следва да се извърши в срок до 31.01.2020г.

Възможно е да заплатите своя членски внос на две равни части за шест месечен период. За първата половина на 2020г. до 31.01.2020г. и за втората половина на 2020г. до 01.07.2020година.

Заплащането се извършва по банковата сметка на Сдружението в Първа инвестиционна банка: BG94FINV91501017354125

Моля, впишете в основание : членски внос и периода, за който заплащате.

 

Благодарим Ви!