Официално писмо във връзка с промените дейността на логопедите по време на извънредното положение

Официално писмо във връзка с промените дейността на логопедите по време на извънредното положение

ДО

г-жа Деница Сачева

Министър на труда и социалната политика

КОПИЕ ДО

Г-н Кирил Ананиев

Министър на здравеопазването

 

Уважаема госпожо Министър,

Уважаеми господин Министър,

Уважаеми дами и господа,

 

Сдружение Частно практикуващи логопеди (СЧПЛ) представлява специалисти, които извършват дейност (логопедична диагностика, терапия и превенция) под три юридически форми: като лица със свободна професия, като само осигуряващи се лица и като юридически лица, регистрирани в търговския регистър.

Дейността на всички членове е пряко засегната от Заповед РД-01-124 от 13.03.2020 г. на Министерство на здравеопазването. Груповите форми на работа с деца са преустановени.

В тази връзка отправяме към Вас въпросите на нашите членове:

  1. Частно практикуващите логопеди в индивидуални или обединени практики прекратиха своята дейност считано от 13.03.2020 г. съгласно заповедта на Министерството на здравеопазването. Това включва както груповите занимания, така и индивидуалните терапевтични сесии.

В точка 4 на Заповед РД-01-124/13.03.2020 г. е записано: „ Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици..“. Така формулирана заповедта не изяснява дали индивидуалните форми на работа (индивидуални терапевтични сесии с логопед) са разрешени.

  1. Частно практикуващите логопеди, които се явяват и работодатели, ще могат ли да получат 60% от възнаграждението на своите служители с цел запазване на работните места. Практиките прекратиха своята дейност от 13.03.2020 г. съобразно Заповедта на Министерството на Здравеопазването.
  2. Предвидените в Параграф 6 от допълните и предходни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. ще бъдат ли валидни за логопеди, изпълняващи своята дейност като самоосигуряващи се лица и лица на свободна професия.

 

С уважение,

Нина Йорданова

/Председател на СЧПЛ/

 

София

27.03.2020 г.

 

Писмото е входирано и се очаква официален отговор.