Официално становище относно работата на частно практикуващите логопеди в България в периода 27.11.2020 – 21.12.2020г.

Официално становище относно работата на частно практикуващите логопеди в България в периода 27.11.2020 – 21.12.2020г.

Уважаеми колеги,

Уважаеми родители,

Скъпи деца, подрастващи и възрастни пациенти, 

Във връзка със заповед РД-01-677/21.11.2020 на МЗ, бихме желали в помощ на частно практикуващите логопеди, да препоръчаме следното тълкуване:

Легално частно практикуващите логопеди са юридически лица, със самостоятелно регистрирани търговски дружества в сферата на услугите за деца, самоосигуряващи се или практикуващи на свободна професия.

 И в трите тълкувания става въпрос за услуга, предлагана с код 2266 – направление обществено здравеопазване, както и в сферата на предоставяне на услуги за личността – социална сфера.

По тази причина ,  в тълкуването на заповед РД-01-677/21.11.2020 на МЗ, препоръчваме да се има предвид следното:

*Работещите на трудов договор логопеди в частни ясли, детски градини, училища и центрове – занимални или обучителни, с лиценз на МОН, следва да се съобразят с точки 1,2,3,4 и 5.

* Работещите на трудов договор логопеди в частни социални институции с лиценз на ДАЗД и АСП, следва да се съобразят с точка 22.

*Работещите частно практикуващи логопеди, юридически лица, самоосигуряващи се или на свободна професия, следва да се съобразят с точки 15 и 23

Всички частно практикуващи логопеди препоръчително да провеждат само индивидуални занимания, при спазване на всички противоепидемични мерки.

Препоръчваме, при възможност, пациенти, за които е подходящо, да преминат към терапия онлайн (телепрактика). Препоръчваме всички първоначални и вторични консултации да бъдат провеждани онлайн, за да се избегне струпване на пациентите и смесване на потоци от хора.

Надяваме се, с тези препоръки ще бъдат от ползва на всички частно практикуващи логопеди и техните пациенти!

 

Желаем ви здраве и сили!

Нина Йорданова – председател на Сдружение Частно практикуващи логопеди

Елена Бояджиева Делева – секретар на Сдружение Частно практикуващи логопеди

Ивелина Александрова -член на УС

 

София 25.11.2020 година

X