Официално становище Относно работата на частно практикуващите логопеди в България в условията на извънредни мерки относно ограничаване на разпространението на коронавирус (COVID-19)

Официално становище Относно работата на частно практикуващите логопеди в България в условията на извънредни мерки относно ограничаване на разпространението на коронавирус (COVID-19)

Уважаеми колеги,

Уважаеми родители,

Скъпи деца, подрастващи и възрастни пациенти,

 

Логопедията е широкообхватна, многопрофилна професия, свързана със сектори обществено здраве, образование и социални услуги.

Ние, логопедите, работим за подобряването на комуникацията и храненето на деца, подрастващи и възрастни и не трябва да забравяме, че за голяма част от нашата работа е необходим пряк визуален контакт лице в лице, допир до пациента на разстояние много под 1 метър за продължително време и интерактивна игра, също на разстояние под 1 метър.

В тази връзка и във връзка със заповедта на Министъра на здравеопазването (РД-01-124/13.03.2020) в изпълнение на решението на Народното събрание на Република България за извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб за социална дистанция относно мерките, свързани с предпазване от COVID-19 и грипната вълна, Управителният съвет на Сдружение частно практикуващи логопеди препоръчва:

  • Логопедичната терапия с деца в предучилищна и училищна възраст да се провежда онлайн.
  • Логопедичната терапия с възрастни пациенти с поставена диагноза афазия или дизартрия да се провежда онлайн.
  • Да не се прекъсват консултациите с нови пациенти по всякакви въпроси, като консултациите се провеждат онлайн.

Надяваме се, с тези препоръки ще бъдат от ползва на всички частно практикуващи логопеди и техните пациенти!

Успех на всички!

Желаем Ви здраве и сили!

Нина Йорданова – председател на Сдружение Частно практикуващи логопеди

Елена Бояджиева-Делева – секретар на Сдружение Частно практикуващи логопеди

Ивелина Александрова – мениджър работни групи на Сдружение Частно практикуващи логопеди

София 14.03.2020 година