ЦЕЛИ

Една от основните цели на Сдружението е обединяване на усилията в името на подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Вярваме, че въвеждането на професионален стандарт ще доведе до по-добра комуникация между терапевтите и родителите при практика основана на доказателства.

Съхраняване на добрите практики в българската логопедия и развитието им чрез разпространяване, внедряване и усвояване на съвременните световни научни постижения.

Създаване на активна логопедична общност, която да дефинира и разрешава практически, научни и образователни проблеми, свързани с логопедията.

Ще работим усилено за повишаване на информираността на обществото за нарушенията обект на логопедичната терапия и за навременно начало на работата със специалист.

ЗА СДРУЖЕНИЕТО

Сдружение частно практикуващи логопеди е създадено през 2019г. като организация с нестопанска цел. Организацията обединява частно практикуващи логопеди с легална частна практика, студенти, други специалисти и съмишленици.

Управителен съвет

Нина Йорданова
Нина ЙордановаПредседател
Елена Бояджиева-Делева
Елена Бояджиева-ДелеваСекретар
Ива Александрова
Ива АлександроваЧлен на управителния съвет