ЦЕЛИ

Една от основните цели на Сдружението е обединяване на усилията в името на подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Вярваме, че въвеждането на професионален стандарт ще доведе до по-добра комуникация между терапевтите и родителите при практика основана на доказателства.

Съхраняване на добрите практики в българската логопедия и развитието им чрез разпространяване, внедряване и усвояване на съвременните световни научни постижения.

Създаване на активна логопедична общност, която да дефинира и разрешава практически, научни и образователни проблеми, свързани с логопедията.

Ще работим усилено за повишаване на информираността на обществото за нарушенията обект на логопедичната терапия и за навременно начало на работата със специалист.

ЗА СДРУЖЕНИЕТО

Сдружение частно практикуващи логопеди е създадено през 2019г. като организация с нестопанска цел. Организацията обединява частно практикуващи логопеди с легална частна практика, студенти, други специалисти и съмишленици.

Управителен съвет

Нина Йорданова
Нина ЙордановаПредседател
Ива Александрова
Ива АлександроваЧлен на управителния съвет

Членство

За повече информация как можете да станете член на сдружението.

КАК ДА КАНДИДАТСТВАМ

За да кандидатствате за член на Сдружение частно практикуващи логопеди е необходимо да попълните формуляр. След това наш представител ще се свърже с Вас за повече подробности.