Условия

Кой може да стане член на Сдружение частно практикуващи логопеди?

Редовни членове на Сдружението могат да бъдат български граждани, физически лица – дипломирани логопеди, които отговарят на следните условия:

- имат завършено висше образование със степен  бакалавър по специалността логопедия или приравнени са на завършена степен магистър по логопедия (заварено положение) или имат завършена степен магистър по логопедия с предходна медицинска или хуманитарна специалност и 5 години непрекъснат от друга заемана длъжност стаж по специалността и са официално регистрирани като самоосигуряващи се лица или работят в частно заведение в сферата на услугите на длъжност логопед.

- собственици или управители на частно заведение в сферата на услугите в направление Логопедия

         Асоциирани членове в Сдружението могат да бъдат:

- Студенти по логопедия, до завършване на образователна степен „бакалавър “

- Специалисти логопеди до достигане на изискванията за редовно членство

Имайте предвид, че асоциираното членство Ви дава възможност да участвате във всички избрани от Вас работни групи и дискусии, като до прехвърлянето Ви като редовен член имате право на присъствие на Общо събрание, без право на глас. Таксата за асоциираните членове е на половина от тази на редовните.

Защо да стана член на Сдружението?

Ако вярвате, че обединените ни усилия, споделеният опит и общият стремеж да повишим авторитета ни като специалисти пред обществото ще спомогнат за развитие на професията и Вашият личен потенциал и практика, Ви каним да се присъедините към Сдружението.

 

  • Възползване от всички права, описани в Устава на Сдружението за съответния вид членство.
  • Предоставяне – профил и контакти, на интернет страницата на Сдружението.
  • Получаване на отличителен стикер/табела с логото на Сдружението.
  • Възможност за създаване/участие в професионални дискусии и форуми.
  • Финансови облекчения при участие в квалификационни курсове и научни прояви, организирани от Сдружението.
  • Абонамент за нюзлетъра с новини и актуални събития.

 

КАК ДА КАНДИДАТСТВАМ

За да кандидатствате за член на Сдружение частно практикуващи логопеди е необходимо да попълните формуляр. След това наш представител ще се свърже с Вас за повече подробности.